درباره ما

ما با بیش از 14 سال تجربه در حوزه مدیریت پروژه میتوانیم انواع نرم افزارهای مدیریت پروژه را برای شما راه اندازی نماییم.

راهکار پروژه
راهکار پروژه

خدمات ما

پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت پروژه

مهارت های ما

پیاده سازی و استقرار انواع نرم افزارهای مدیریت پروژه

۸۸

EPPM

۹۲

Project Server

۸۱

Process Maker

۹۰

Power BI