آیا شما هم سوالی دارید؟

لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ شما را پیدا نکردید، لطفا به سؤال خود پاسخ دهید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

سوالات متداول

برای مدیریت پروژه های عمرانی از کدام نرم‌افزار استفاده کنیم؟

از نرم افزار Project Server

برای مدیریت پروژه های صنعتی از کدام نرم افزار مدیریت پروژه استفاده کمنیم؟

از نرم افزار EPPM

برای پیاده سازی فرآیندهای مدیریت پروژه از کدام نرم افزار استفاده نماییم؟

میتوانید از نرم افزار Process Maker استفاده نمایید.

برای پیاده سازی داشبوردهای مدیریت پروژه چه راهکاری دارید؟

میتوانید از power BI استفاده کنید

آیا نرم افزار Process Maker به power BI متصل میگردد؟

بله، دیتابیس نرم افزار مدیریت پروژه Process Maker از نوع sql میباشد.

از ما بپرسید